فرم درخواست نرم افزار مدیریت خشکشویی برف

توضیحات:

[recaptcha]

نرم افزار مدیریت خشکشویی برف

نرم افزار مدیریت خشکشویی برف، سامانه مناسبی جهت مکانیزه سازی کامل یک کارگاه خشکشویی می باشد. نرم افزار مدیریت خشکشویی برف علاوه بر امور مربوط به ثبت سفارش مشتریان، آگاه سازی مشتریان از روند انجام کار مربوط به سفارش خود از طریق سامانه پیامکی و ارسال پیامک آماده بودن سفارش، شامل بخشهای مهم دیگری نظیر سیستم تخفیف پله ایی برای مشتریان بر اساس جمع کل سفارش، حسابداری کامل مجموعه با در نظر گرفتن موجودی حساب بانکی، حساب دخل و … و همچنین ارائه گزارشات مختلف می باشد. وجه تمایز نرم افزار مدیریت خشکشویی برف، آنلاین بودن آن می باشد که مدیر خشکشویی را قادر می سازد هر لحظه از وضعیت کامل خشکشویی آگاه باشد.